Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 08.11.2018 10:00
Novostavba vítacích tabulí v ul. Chebská a Stará Ovčárna
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 07.11.2018 10:00
Územní studie na území městské části Sokolov - Hrušková
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 11.10.2018 09:30
MDK - Velký sál, parkety - havárie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2018 14.09.2018 12:00
Parkoviště v ulici Slavíčkova nad chráněným bydlením, Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Zimní stadion - výměna osvětlení nad ledovou plochou - výběr TDI (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Sokolov - studie dešťové kanalizace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 19.09.2018 09:00
Zimní stadion - oprava ploché střechy nad šatnami
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 12.09.2018 10:00
Azylový dům - výměna systému ohřebu TUV
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2018 22.08.2018 10:00
Oprava chodníků v ulici K. H. Borovského, nová dešťová kanalizace - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2018 31.08.2018 09:00
Dodávka antivirového SW
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 09:30
Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2018 25.07.2018 10:00
Stavební úpravy pěti bytových jednotek v ulici U Divadla, čp. 1599÷1601, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 08:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 10:00
Geodetické práce 2018-2020
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 11.07.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016