Profil zadavatele: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

  • Název: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881
  • IČO: 60611669
  • Adresa:
    Kosmonautů 1881, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_40.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Kosmonautů - kuchyňský robot
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2024 18.06.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 09.11.2023 09.11.2023 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016