Profil zadavatele: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

  • Název: Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881
  • IČO: 60611669
  • Adresa:
    Kosmonautů 1881, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_40.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení