Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937

  • Název: Dům dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937
  • IČO: 71238930
  • Adresa:
    Spartakiádní 1937, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_58.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení