Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

  • Název: Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
  • IČO: 69979073
  • Adresa:
    Pionýrů 1614, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_50.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup žákovských tabletů s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2021 20.12.2021 08:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů - základní školy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 18.05.2018 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016