Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Karlovarského kraje pro objekt Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská, Sokolov
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2021 11.11.2021 13:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Dodávka zdravotnických, rehabilitačních a pečovatelských pomůcek pro novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 12.11.2021 09:00
Dodávka lékařských a zdravotnických přístrojů pro novostavbu pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 12.11.2021 10:00
Poskytování příspěvku pro občany starší 65 let na vstup do bazénu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 14:00
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Vykonání přezkoumání hospodaření obce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2021 06.10.2021 10:00
MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady - 3. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 06.09.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 23.08.2021 08.09.2021 09:00
Revitalizace Antonínských mostů – SO 202 (přes řeku) – výběr TDS a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 08.09.2021 09:00
ČOV - Generální oprava česlí č. 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Výměna šnekového dopravníku lisovaného kalu - ČOV Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››