Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 03.12.2021 10:00
Poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Karlovarského kraje pro objekt Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská, Sokolov
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2021 11.11.2021 13:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Tiskové služby pro město Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 23.06.2021 21.07.2021 09:00
Servis pro vyřešení incidentů na úrovni služeb běžného servisu HW a SW
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2021 25.05.2021 13:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Poimplementační podpora systému PROXIO
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 22.11.2020 08.12.2020 09:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Ortofotomapa území ORP Sokolov a mobilní mapování města Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2019 14.10.2019 00:00
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 01.07.2019 09:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 17.05.2019 10:00
Revize a servis EPS pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 20.05.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  7 8 9 10 11 12  ››