Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace Vítězná
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 02.04.2015 27.04.2015 10:00
Dodávka v rámci projektu "Konsolidace IT a nové služby TC Sokolov"
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 07.03.2015 23.04.2015 13:00
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 10.02.2015 08.04.2015 10:00
Hornický dům - oprava hlavního vstupu
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 26.09.2014 22.10.2014 13:00
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 06.10.2014 13:30
Výkon činností TDI a BOZP - Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 06.10.2014 13:30
Drogerie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2014 22.09.2014 17:00
Sokolov, ulice Karla Hynka Máchy
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 22.08.2014 17.09.2014 13:00
Interaktivní elektronická úřední deska.
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 08.09.2014 17:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 14.07.2014 10:00
Vzdělávání pracovníků OSPOD II
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 09:50
Revitalizace klimatizace v budově Městského úřadu v Sokolově - opakování
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 30.04.2014 12:00
Vzdělávání pracovníků OSPOD
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 16.04.2014 09:50
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 24.03.2014 11:00
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ul. Jednoty Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 24.03.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016