Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

  • Název: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
  • IČO: 69978751
  • Adresa:
    Rokycanova 258, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_51.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup serveru pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 08.08.2019 09:00
Šatní skříňky pro ZŠ Rokycanova 258, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2012 29.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016