Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

  • Název: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
  • IČO: 69978751
  • Adresa:
    Rokycanova 258, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_51.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Rokycanova - nákup školního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 19.02.2024 09:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 10.11.2023 08:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - pořízení školního nábytku - 3. část - keramická školní tabule (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2023 19.07.2023 08:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - pořízení školního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 08.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016