Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258

  • Název: Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
  • IČO: 69978751
  • Adresa:
    Rokycanova 258, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_51.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - nákup 41 kusů notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2020 21.09.2020 12:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 - nákup notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 27.09.2019 09:00
Nákup serveru pro Základní školu Sokolov, Rokycanova 258 (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2019 12.09.2019 09:00
Šatní skříňky pro ZŠ Rokycanova 258, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2012 29.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016