Profil zadavatele: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746

  • Název: Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746
  • IČO: 60611651
  • Adresa:
    Alšova 1746, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_49.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava školní zahrady Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2012 29.03.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016