Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Vítězná - opravy sociálního zázemí zaměstnanců kuchyně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 18.03.2021 09:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Švabinského - oprava sociální zařízení 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Výměna části vodovodní přípojky areálu ČOV
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2021 25.02.2021 07:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 03.03.2021 10:00
Vypracování znaleckého posudku na nemovité věci
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 26.02.2021 09:00
DDM - Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2021 18.02.2021 09:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 16.02.2021 10:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2021
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 15.02.2021 10:00
Dodávka notebooků
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 - technické vybavení škol
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2020 31.12.2020 09:00
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.12.2020 01.02.2021 10:00
Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 17.12.2020 13.01.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››