Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby certifikovaného arboristy pro období 2019 - 2023
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2018 02.01.2019 10:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2018 28.11.2018 09:30
Revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2018 28.11.2018 10:00
DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.11.2018 08.11.2018 15:00
Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 10.12.2018 10:00
Konsolidace aktivních prvků síťové infrastruktury (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2018 14.11.2018 10:00
Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2018 08.11.2018 10:00
Novostavba vítacích tabulí v ul. Chebská a Stará Ovčárna
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2018 07.11.2018 10:00
Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 23.10.2018 10:00
Územní studie na území městské části Sokolov - Hrušková
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 11.10.2018 09:30
Veřejné osvětlení od Komerční banky, a.s. k Penny Marketu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2018 11.10.2018 10:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Kovářská, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2018 10.10.2018 10:00
MDK - Velký sál, parkety - havárie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.09.2018 14.09.2018 12:00
Parkoviště v ulici Slavíčkova nad chráněným bydlením, Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Zimní stadion - výměna osvětlení nad ledovou plochou - výběr TDI (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››