Profil zadavatele: Městský dům kultury Sokolov

  • Název: Městský dům kultury Sokolov
  • IČO: 00377678
  • Adresa:
    5. května 655, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_60.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení pojízdného hliníkového lešení pro MDK Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2013 05.11.2013 12:00
Dodávka vybavení kuchyně v restauraci MDK Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2013 16.07.2013 13:00
Dodávka vybavení kuchyně v restauraci Městského domu kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2013 21.05.2013 13:00
Mobilní aplikace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2012 16.05.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016