Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

  • Název: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
  • IČO: 69979081
  • Adresa:
    Švabinského 1702, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_55.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - pořízení školního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 20.06.2023 08:30
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016