Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

  • Název: Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
  • IČO: 69459924
  • Adresa:
    Běžecká 2055, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_54.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka plynového varného kotle do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 08.07.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016