Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 26.10.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 01.11.2021 09:00
Instalace bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2021 29.09.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2021 08.09.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Město Sokolov
nadlimitní Hodnocení 19.08.2021 04.10.2021 09:00
všechny zakázky