Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova střídaček pro potřeby mládežnických kategorií na tréninkovém hřišti pro mládež - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.08.2022 17.08.2022 08:30
Dodávka IS sociální agendy včetně integračních prací do spisové služby úřadu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2022 23.08.2022 08:30
Stavební úpravy podesty kostela sv. Antonína Paduánského Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2022 22.08.2022 09:00
Pořízení osobního automobilu pro Domov se zvláštním režimem Čtyřka (2. vyhlášení)
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.07.2022 15.08.2022 09:00
Stavební úpravy domu Sokolov, Staré nám. č.p. 133 - projekční práce
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2022 17.08.2022 09:00
Odstranění staveb řadových garáží v lokalitě Sokolov - Jižní lom
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2022 02.08.2022 09:00
Kino Alfa, sanace venkovního schodiště a podest - projekční práce - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2022 21.07.2022 09:00
Hákový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou, kontejnerem a nosností minimálně 24 tun
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Hodnocení 07.06.2022 08.07.2022 15:00
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2022 27.05.2022 15:00
všechny zakázky