Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 09:00
Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:00
Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:30
ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 12.04.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 06.04.2023 09:00
MŠ Vrchlického – nová herní plocha a úpravy chodníků
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 29.03.2023 09:00
Úprava přechodu pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 08:30
Stavební úpravy komunikace ulice Kovářská
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 09:00
ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 1
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 27.03.2023 09:00
Stroj na úpravu ledových ploch.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 07.04.2023 15:00
MŠ Pionýrů – oprava střechy, okapů, svodů a odvětrání
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2023 13.03.2023 09:30
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2023 13.03.2023 08:00
MŠ Kosmonautů - oprava střechy žlutého pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 08.03.2023 08:30
Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 13.03.2023 09:00
Kino Alfa Sokolov - sanace venkovního schodiště a podest
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 08.03.2023 12:00
všechny zakázky