Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poimplementační podpora systému PROXIO
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2020 08.12.2020 09:00
Dodávka IT vybavení
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2020 30.11.2020 09:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Dodávka vybavení prádelny pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Město Sokolov
nadlimitní Hodnocení 08.10.2020 16.11.2020 10:00
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Hodnocení 02.10.2020 09.11.2020 10:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 25.09.2020 21.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 25.09.2020 21.10.2020 08:30
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.09.2020 07.10.2020 09:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky