Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2017 03.05.2017 12:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 03.05.2017 14:00
Mateřská škola Sokolov,Pionýrů 1344 - odvětrání kuchyně, vzduchotechnika
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2017 26.04.2017 13:00
Oprava rozvodů SV v objektu čp. 94÷97, ul. Vrchlického, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2017 26.04.2017 09:00
Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80 – zastřešení nákladové rampy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2017 26.04.2017 13:00
Přívěsný vozík za traktor vč. hákového nosiče kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 27.04.2017 09:00
Generální oprava M-CAR M30
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2017 04.05.2017 09:00
Dům dětí a mládeže Sokolov - výměna podlahových krytin v učebnách keramiky
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2017 20.04.2017 10:00
Dům dětí a mládeže Sokolov - výměna dveří pavilon B
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2017 20.04.2017 10:00
Vozidlo na mytí kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 06.03.2017 28.03.2017 14:30
Asfaltové směsi pro rok 2017
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2017 02.03.2017 09:00
všechny zakázky