Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MDK – Divadlo renovace parket
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 16.05.2018 10:00
Městský úřad Sokolov – úpravy recepce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 09:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Dodávka konvektomatu pro Mateřskou školu Sokolov, Kosmonautů 1881
Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 10:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 03.05.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 14:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 13:30
Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 11:00
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon A
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 1677, ul. Slavíčkova, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 03.05.2018 10:00
Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2018 26.04.2018 12:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2018 19.04.2018 09:00
MŠ K. H. Borovského - výměna jídelního výtahu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 19.04.2018 10:00
MŠ K. H. Borovského - stavební úpravy prádelny, sušárny a kuchyně (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 09:00
Parkovací dům Závodu míru, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 10:30
všechny zakázky