Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace v ulici Kovářská, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 10.10.2018 10:00
Krejcarová lávka - výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 03.10.2018 09:00
Rekonstrukce terénního schodiště na workout hřiště
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2018 28.09.2018 10:00
Parkoviště v ulici Slavíčkova nad chráněným bydlením, Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Zimní stadion - výměna osvětlení nad ledovou plochou - výběr TDI (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Dodávka 5 kotců pro Záchytné zařízení Vránov, Ranč Vránov u Sokolova
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.09.2018 23.09.2018 10:00
DDM - obnova povrchů komunikací dětského dopravního hřiště (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2018 20.09.2018 10:00
Autobusová zastávka v ulici Závodu míru, Sokolov - studie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2018 20.09.2018 09:00
Zimní stadion - výměna osvětlení nad ledovou plochou (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2018 20.09.2018 09:30
MŠ Kosmonautů – oprava ploché střechy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 19.09.2018 09:30
Sokolov - studie dešťové kanalizace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.09.2018 19.09.2018 09:00
Parkování K+R u ZŠ B. Němcové a ZŠ Pionýrů, Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2018 18.09.2018 10:00
Zimní stadion - oprava ploché střechy nad šatnami
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2018 12.09.2018 10:00
MŠ Vrchlického - oprava oplocení areálu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2018 05.09.2018 10:00
ČOV - Oprava uzavírací armatury
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2018 30.08.2018 09:00
všechny zakázky