Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MDK - Malý sál (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 10:00
Husitská - Vítězná, Sokolov - III. etapa - demolice objektů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 04.10.2017 13:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2017 26.09.2017 10:00
Prodloužení SMA Genetec Advantage pro produkt Genetec Security center 5.5
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.09.2017 22.09.2017 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2017 25.09.2017 14:00
Zimní stadion – stavební úpravy šaten - projekční práce (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2017 18.09.2017 09:00
Demolice objektů na p. č. 695/1, 696/1 a 696/2, k. ú. Sokolov (klub chovatelů)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.08.2017 04.09.2017 10:00
Areál Baník – hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
Parkoviště č. 29, ulice Slavíčkova, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
Parkoviště v ulici Křižíkova, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
Pořízení nástavby hákového nosiče kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.07.2017 27.07.2017 13:00
Pásové minirýpadlo
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2017 06.07.2017 09:00
MULTICAR-Generální oprava
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2017 29.06.2017 09:00
Nákladní vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 18.05.2017 08.06.2017 14:30
Nákup posypové soli pro rok 2017
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.05.2017 01.06.2017 09:00
všechny zakázky