Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Vítězná - opravy sociálního zázemí zaměstnanců kuchyně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 18.03.2021 09:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Švabinského - oprava sociální zařízení 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 03.03.2021 10:00
Vypracování znaleckého posudku na nemovité věci
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 26.02.2021 09:00
DDM - Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna - výběr TDI
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2021 18.02.2021 09:00
Dodávka notebooků
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.12.2020 01.02.2021 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2020
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2020 22.06.2020 11:30
všechny zakázky