Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště pro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 27.11.2019 09:00
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 - nákup serveru (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2019 21.11.2019 09:00
Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p.p.č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2019 11.11.2019 09:00
Hlavní roční kontrola dětských hřišť a sportovišť v Sokolově (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 05.11.2019 10:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – nákup konvertibilního zařízení, nabíjecích boxů, SW a dalšího příslušenství
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2019 22.10.2019 10:00
ZŠ Běžecká – výměna svítidel v tělocvičnách
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2019 23.10.2019 09:00
MDK Sokolov - boční dveře do velkého sálu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2019 11.10.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.09.2019 16.10.2019 10:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 27.05.2019 09:00
všechny zakázky