Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchytné parkoviště II v ul. Mánesova - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2022 05.10.2022 10:00
Dodávka antivirového SW
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2022 29.09.2022 08:30
Stará Ovčárna, Sokolov - Veřejné osvětlení - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2022 06.09.2022 10:00
Stavební úpravy komunikace ulice Seifertova - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2022 05.09.2022 09:00
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2022 27.05.2022 15:00
všechny zakázky