Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ, ul. Švabinského - stavební úpravy sociálního zařízení dužiny
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 07.06.2017 14:00
ZŠ, ul. Švabinského - rekonstrukce strojovny vzduchotechniky, kuchyně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 06.06.2017 14:00
Mateřská škola Sokolov, ul. M. Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 06.06.2017 10:00
MŠ, ul. Alšova - oprava elektroinstalace, pavilon č. 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 06.06.2017 12:00
ZŠ, ul. Křižíkova - oprava elektroinstalace, pavilon jídelny a školní družiny
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2017 06.06.2017 12:00
Dům dětí a mládeže Sokolov - výměna dveří pavilon B – 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2017 05.06.2017 10:00
Nákladní vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2017 08.06.2017 14:30
Revitalizace tenisového areálu Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2017 01.06.2017 10:00
Sokolov, ul. Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2017 29.05.2017 14:00
Mateřská škola Sokolov, ul. Kosmonautů - stavební úpravy prádelny a sušárny
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2017 29.05.2017 10:00
Husitská - Vítězná, Sokolov - II. etapa - demolice objektů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2017 24.05.2017 13:00
Nákup posypové soli pro rok 2017
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2017 01.06.2017 09:00
ZŠ, ul. Boženy Němcové - výměna podlahových krytin ve 2. NP, chodba a učebna
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.04.2017 19.05.2017 09:00
Tiskové služby pro město Sokolov - 2. vyhlášení
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 26.04.2017 17.05.2017 14:00
Chodník a parkoviště ul. Vítězná, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.04.2017 03.05.2017 12:00
všechny zakázky