Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Švabinského – výměna interiérových dveří
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 12.04.2019 10:00
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, Sokolov - nákup mobilních zařízení (2. vyhlášení)
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2019 04.04.2019 10:00
MŠ Kosmonautů – oprava oplocení areálu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 09.04.2019 10:00
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 09.04.2019 09:00
MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2019 09.04.2019 08:30
Asfaltové směsi pro rok 2019
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 01.04.2019 11:30
Nákup sekačky na trávu vč. příslušenství
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 29.03.2019 11:30
Nákup svahové sekačky
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 29.03.2019 11:30
MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 09:00
Demolice budov v areálu bývalého DEPA – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2019 08.03.2019 09:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2019 04.03.2019 09:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 10.04.2019 10:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2019 22.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – opravy vstupů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2019 25.02.2019 09:00
všechny zakázky