Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Deratizace a odchyt holubů v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2023 15.12.2023 09:00
ČOV Sokolov - Oprava střechy vyhnívací nádrže č. 1 (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2023 14.12.2023 08:30
ČOV – Rekonstrukce nátokového kanálu – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 08.12.2023 09:30
ČOV – Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2023 08.12.2023 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2023 04.12.2023 09:00
ČOV Sokolov - Dodávka čerpadel včetně příslušenství
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 28.11.2023 08:30
Stavební úpravy komunikace Hornická - Jednoty – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.11.2023 24.11.2023 08:30
Stavební úpravy komunikace Jiráskova - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 23.11.2023 08:30
Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2023 07.12.2023 08:30
Licence k softwarovým produktům Microsoft pro MěÚ Sokolov na dobu 12 měsíců
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2023 15.11.2023 09:00
Areál Baník - retence dešťových vod
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 02.10.2023 22.11.2023 09:00
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Sokolov (1. část) - 2. vyhlášení
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Hodnocení 08.09.2023 23.10.2023 08:30
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2022 27.05.2022 15:00
všechny zakázky