Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Vrchlického – oprava výdejen potravin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 07.03.2018 10:00
MŠ Pionýrů - oprava terasy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2018 07.03.2018 12:00
Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum - TDI a koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 01.03.2018 12:00
ZŠ Křižíkova - oprava podlah ve vybraných pavilonech a učebnách
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 26.02.2018 10:00
ZŠ Švabinského - stavební úpravy učebny chemie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 22.02.2018 10:00
MŠ Vítězná - stavební úpravy kuchyně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2018 21.02.2018 11:00
Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov - nízkoprahové denní centrum
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 05.03.2018 09:00
Rekonstrukce technologického zařízení záchytné jímky dešťových vod, ul. Spartakiádní, Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 21.02.2018 10:00
Ozelenění na rok 2018 - centrum města Sokolova
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2018 21.02.2018 10:00
Azylový dům Fibichova 852, Sokolov- výměna výplní otvorů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 20.02.2018 10:00
ZŠ Pionýrů - oprava prostor jídelny - podlaha, omítky, topení, sociální kout
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 19.02.2018 09:00
ZŠ Běžecká - oprava balkonu nad vstupem do krytu CO
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 19.02.2018 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava podlah a omítek v suterénu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2018 15.02.2018 12:00
ZŠ Běžecká - oprava omítek a výmalba - schodiště
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2018 15.02.2018 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2018 15.02.2018 10:00
všechny zakázky