Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchytné parkoviště v ul. Vítězná
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 03.05.2024 08:30
Asfaltové směsi pro rok 2024.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 24.05.2024 15:00
MŠ Vítězná – oprava páteřních rozvodů vody a dílčí úpravy zahrady (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2024 30.04.2024 09:00
ZŠ Běžecká - opravy chodníků - etapa 2
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2024 23.04.2024 08:30
Zimní stadion - zateplení stěny u "Y" nosníků
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 09:30
MŠ Kosmonautů – oprava podlah spojovacích chodeb
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 10:00
MŠ Alšova – oprava oplocení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 09:00
ZŠ Běžecká – oprava střechy nad vstupem do školy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 22.04.2024 08:00
ZŠ Švabinského – nákup školního nábytku
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.04.2024 18.04.2024 08:30
MŠ Vítězná - opravy sociálního zázemí a výtvarného ateliéru
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 15.04.2024 09:00
Pořízení užitkového automobilu pro MDK Sokolov
Městský dům kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2024 11.04.2024 09:00
MŠ Alšova – oprava podlah vstupních prostor
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 11.04.2024 08:00
Dodávka konektivity 2024 -2026
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 19.03.2024 10.04.2024 09:00
ZŠ Pionýrů - oprava učeben 2. NP 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2024 10.04.2024 08:30
Stavební úpravy komunikace ulice Běžecká
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2024 10.04.2024 09:30
všechny zakázky