Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Domácí kompostéry pro občany města Sokolova
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 14:30
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 21.06.2018 10:00
Parkoviště ulice Švabinského - vnitroblok, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 18.06.2018 09:30
Parkoviště v ulici Hálkova - Křížová, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 18.06.2018 09:00
Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun
SOTES Sokolov spol. s r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 31.05.2018 09.07.2018 15:00
Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2018 13.06.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI a koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2018 07.06.2018 10:00
Dodávka konvektomatu pro Mateřskou školu Sokolov, Kosmonautů 1881 (2. vyhlášení)
Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 07.06.2018 10:00
Asfaltové směsi pro rok 2018
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2018 18.05.2018 09:00
Dodávka konektivity
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2018 21.05.2018 09:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Hodnocení 23.04.2018 31.05.2018 10:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba - výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2018 03.05.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 23.05.2018 14:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba
Město Sokolov
podlimitní Vyhodnoceno 17.04.2018 14.05.2018 13:30
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 1677, ul. Slavíčkova, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2018 03.05.2018 10:00
všechny zakázky