Veřejné zakázky Města Sokolov

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Sokolov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka konektivity
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 12.06.2020 09:00
Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2020 27.05.2020 09:00
Podzemní kontejnery na separovaný odpad - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2020 15.05.2020 09:00
MŠ K. H. Borovského - opravy povrchů vstupů a výměna podlahových krytin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.04.2020 27.04.2020 09:00
ZŠ Švabinského – stavební úpravy učebny fyziky a chemie
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2020 15.04.2020 10:00
MDK - oprava balkonu - 3. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2020 06.04.2020 08:30
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 2
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2020 06.04.2020 09:30
všechny zakázky