Profil zadavatele: Sokolovská bytová s.r.o.

  • Název: Sokolovská bytová s.r.o.
  • IČO: 25216741
  • Adresa:
    Komenského 77, 35640 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_74.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy bytových jednotek Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2023 18.01.2023 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 02.11.2022 15:00
Stavební úpravy podesty kostela sv. Antonína Paduánského Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 22.08.2022 09:00
Stavební úpravy domu Sokolov, Staré nám. č.p. 133 - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 01.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016