Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.05.2022 27.05.2022 15:00
Zajištění odtahů vozidel a souvisejících činností
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 13:00
Studie proveditelnosti k projektovému záměru: Město Sokolov - E-Government
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 08:30
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 27.04.2022 09:00
Dodávka konektivity
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 07.03.2022 11.04.2022 09:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management ALVAO - 2. vyhlášení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 09.02.2022 09:00
Pořízení software Cygnus 2
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2021 22.11.2021 12:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 03.12.2021 10:00
Poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Karlovarského kraje pro objekt Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská, Sokolov
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2021 11.11.2021 13:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Tiskové služby pro město Sokolov
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 23.06.2021 21.07.2021 09:00
Servis pro vyřešení incidentů na úrovni služeb běžného servisu HW a SW
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2021 25.05.2021 13:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12  ››