Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka konektivity
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 09:00
Změna č. 2 Územního plánu Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2018 25.04.2018 00:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Modul evidence odchytů - rozšíření POLIXIS
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 15:00
modul Evidence odchytů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 00:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 17.04.2018 23.05.2018 14:00
Výměna střešní krytiny na objektu čp. 1677, ul. Slavíčkova, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2018 03.05.2018 10:00
MDK - Ofsajd
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.03.2018 12.03.2018 11:00
Kino Alfa - stavební úpravy, 1. etapa - parkoviště v ul. Dukelská
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 07.03.2018 11:00
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2018 12.02.2018 10:00
Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 11.12.2017 10:00
Městský úřad budova C - sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu: projektová dokumentace
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 01.11.2017 14:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - projekční práce (4. zadávací řízení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2017 23.10.2017 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 06.09.2017 25.09.2017 14:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve dvou lokalitách
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››