Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 27.08.2012 11:00
Soutěž o návrh:"Návrh na nejvhodnější řešení hazardu ve městě Sokolov"
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 28.06.2012 09:00
Dodávka krmení pro psy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 01.06.2012 10:00
„Správa a servis kamerových bodů Městské policie Sokolov“
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2012 01.06.2012 09:00
Oprava betonové konstrukce rabat
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2012 28.05.2012 12:00
Soutěž o návrh: „Návrh optimální infrastruktury připojení kamerových bodů Městské policie Sokolov“
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 18.05.2012 09:00
Mobilní aplikace
Městský dům kultury Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2012 16.05.2012 10:00
Dodávka konvektomatu do školní jídelny Mateřské školy Sokolov, Pionýrů 1344
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2012 04.05.2012 12:00
Dodávka kotců pro psy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 16.04.2012 10:00
"Úprava části školní zahrady Mateřské školy Sokolov, Pionýrů 1344"
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 18.04.2012 10:00
Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 28.03.2012 13.05.2012 09:00
Stavební úpravy uličních schodů mezi ulicemi Kraslická a Citická v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 17.04.2012 10:00
Přezkoumání hospodaření města Sokolova
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2012 28.03.2012 12:00
Úprava školní zahrady Mateřské školy Sokolov, Alšova 1746
Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2012 29.03.2012 11:00
Celoroční péče o květinové nádoby na pěší zóně 5. května v Sokolově
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2012 12.03.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016