Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Systém monitorování bezpečnostních incidentů a událostí (SIEM) v síti
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2023 24.04.2023 08:00
Licenční užívání programového vybavení KROS a zákaznická podpora
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2023 27.02.2023 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 13.03.2023 08:00
Kino Alfa Sokolov - sanace venkovního schodiště a podest
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 08.03.2023 12:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 03.03.2023 08:00
Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského - nad bunkrem - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2023 20.02.2023 09:00
Výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2023 24.01.2023 08:00
Služby certifikovaného arboristy pro období 2023 - 2027 (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2023 01.02.2023 09:00
Ubytování a stravování pro 40 dětí a 6 pedagogů v červenci 2023
Dům dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2023 12.01.2023 13:00
Internetové vysílání prostřednictvím MVTV
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2023 12.01.2023 07:00
Dodávka a instalace plynových kotlů
Dům dětí a mládeže Sokolov, příspěvková organizace, Spartakiádní 1937
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2023 25.01.2023 08:30
Zajištění cvičení pro seniory
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2022 20.12.2022 12:00
Poskytování právního poradenství občanům města Sokolova starším 65 let
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2022 13.12.2022 12:00
Licence k softwarovým produktům Microsoft pro MěÚ Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2022 02.12.2022 09:00
Městská knihovna Sokolov – servisní práce na technologiích a zařízení budovy
Městská knihovna Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 18.11.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016