Profil zadavatele: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650

  • Název: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650
  • IČO: 60611685
  • Adresa:
    Marie Majerové 1650, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_46.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení