Profil zadavatele: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

  • Název: Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
  • IČO: 66359180
  • Adresa:
    Křižíkova 1916, 35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_56.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Křižíkova - nákup školního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2024 09.04.2024 08:30
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 10.11.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016