Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 10.04.2019 10:00
Dodávka Software
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 17:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - technický dozor stavebníka
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 10:00
Demolice budov v areálu bývalého DEPA – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 08.03.2019 09:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 09:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 13.02.2019 10.04.2019 10:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov – projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 27.02.2019 09:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – opravy vstupů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – výměna vstupních dveří
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 09:30
ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava malé tělocvičny
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 10:00
MDK - Oprava topení
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2019 06.02.2019 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10  ››