Profil zadavatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace

  • Název: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
  • IČO: 07668155
  • Adresa:
    Komenského 113
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_1430.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního automobilu pro Sociální služby Sokolov, p.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2020 04.11.2020 10:00
Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace - nákup automobilu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2019 07.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016