Profil zadavatele: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace

  • Název: Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace
  • IČO: 07668155
  • Adresa:
    Komenského 113
    35601 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_1430.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 10.11.2023 10.11.2023 09:00
Pořízení software Cygnus 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2021 22.11.2021 12:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 03.12.2021 10:00
Poskytování služby pultu centralizované ochrany u HZS Karlovarského kraje pro objekt Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská, Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.11.2021 11.11.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016