Veřejná zakázka: ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody, etapa 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2451
Systémové číslo: P23V00000225
Datum zahájení: 20.02.2024
Nabídku podat do: 06.03.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody, etapa 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava/náhrada rozvodů studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a požární vody v ZŠ Švabinského 1702 Sokolov z důvodu jejich stáří, nefunkčnosti a již nevyhovujícího stavu, a to etapa 1 jako první ze tří plánovaných etap (další etapy budou realizovány v následujících letech). Etapu 1 tvoří páteřní rozvody v budově tělocvičny a plaveckého bazénu, a to od hlavního přívodu vody až k rozbočovacímu uzlu ve spojovací chodbě s pavilonem 1. a 2.stupně ZŠ, podrobněji viz výkresová dokumentace, výkres C_9_1. Velikost, materiál a provedení potrubí i armatur je uvedena v přiložené projektové dokumentaci, která zahrnuje položky společné všem etapám a položky týkající se etapy 1. Následné etapy nejsou v této dokumentaci zahrnuty, mohou však být doplněny na vyžádání. Součástí plnění jsou i izolace potrubí, související stavební práce, protipožární přepážky, veškeré revize a zkoušky i označení všech větví a armatur. Plnění zahrnuje též průběžné/dočasné úpravy a propojení rozvodů v průběhu provádění prací tak, aby bylo po dobu provádění díla zachováno zásobování vodou v celém areálu školy. Oprava/náhrada se týká pozinkovaného a ostatního ocelového a litinového potrubí, které je většinou cca 50 let staré, tj. veškeré páteřní rozvody až k napojení stoupacích rozvodů, které byly již obnoveny a jsou provedeny z plastu, a tak nejsou předmětem výměny. V etapě 1 se většinou jedná o potrubní rozvody ve velikostech DN 25 až DN 80. Součástí jsou rovněž demontáže a likvidace stávajícího potrubí, přičemž výtěžek z likvidace (kovový šrot) musí být zhotovitelem doložen a výše výtěžku bude odečtena z plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 360 705 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky