Veřejná zakázka: ČOV - Rekonstrukce elektroinstalace provozních budov - projekční práce (2. vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2492
Systémové číslo: P24V00000041
Datum zahájení: 14.02.2024
Nabídku podat do: 29.02.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ČOV - Rekonstrukce elektroinstalace provozních budov - projekční práce (2. vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „ČOV – Rekonstrukce elektroinstalace provozních budov“. Součástí díla je i kompletní inženýrská činnost a závazek zhotovitele, že v případě realizace stavby a potřeby objednatele provede autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci elektroinstalace (NN) provozních budov areálu ČOV v Sokolově včetně laboratoří. Současné kabelové rozvody jsou hliníkové a jsou nevyhovující.

Předmětem projektové dokumentace je:
- výměna stávajících rozvaděčů NN v budově za nové s osazením pod omítku – změna umístění rozvaděčů NN, zásuvek a osvětlení (úspory, využitelnost, optimalizace) je možná,
- výměna přívodních kabelů k jednotlivým rozvaděčům mezi rozvodnou NN a daným rozvaděčem,
- kompletní provedení nové elektro instalace a rozvodů NN v budovách, tzn.:
- demontáž nebo znefunkčnění stávajících instalací rozvodů NN,
- provedení nových rozvodů v provedení na omítku dle požadavků provozovatele s napojením na nové místní rozvaděče NN,
- optimalizace zatížení okruhů dle místností a typu okruhu,
- změna umístění světel, zásuvek a nouzového osvětlení (úspory, využitelnost, optimalizace) je možná,
- zautomatizování spínání venkovního osvětlení,
- automatické spínání světel na pochozích plochách v budově (úspora el.en).

V rámci projektové dokumentace bude také řešeno opatření na zajištění nepřerušeného chodu ČOV při samotné realizaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky