Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Stavební úpravy pěší zóny v ulici 5. května, Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2017 09.08.2017 14:00
Zajištění opěrné zdi na pozemku par. č. 2436/56, k. ú. a obec Sokolov - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy v Sokolově – výběr administrátora VZ (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2017 13.07.2017 10:00
Revitalizace tenisového areálu Sokolov - projekční práce (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2017 10.07.2017 10:00
Minibus pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.06.2017 04.07.2017 10:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 10:00
Kufřík pro prvňáčka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2017 07.06.2017 11:00
Geodetické práce 2017-2018
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 13.06.2017 12:00
Mateřská škola Sokolov, ul. M. Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2017 06.06.2017 10:00
Dům dětí a mládeže Sokolov - výměna dveří pavilon B – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 05.06.2017 10:00
Sokolov, ul. Jednoty - parkoviště ve vnitrobloku
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2017 29.05.2017 14:00
Mateřská škola Sokolov, ul. Kosmonautů - stavební úpravy prádelny a sušárny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 29.05.2017 10:00
Husitská - Vítězná, Sokolov - II. etapa - demolice objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 24.05.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››