Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování dvojice alegorických soch Evy Kmentové
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.11.2017 02.11.2017 10:00
Úprava kruhových křižovatek - ozelenění - 2. VYHLÁŠENÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2017 20.11.2017 13:00
ZŠ, ul. B. Němcové - oprava podlah v tělocvičnách
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 07.11.2017 10:00
Městský úřad budova C - sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu: projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2017 01.11.2017 14:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - projekční práce (4. zadávací řízení)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2017 23.10.2017 09:00
Stavební úpravy pěti bytových jednotek v č.p. 1599, 1600, 1601 v ul. U Divadla, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.10.2017 17.10.2017 13:00
ZŠ ul. Rokycanova - zateplení půdy nad tělocvičnou
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2017 30.10.2017 10:00
Objekt Chráněné dílny - Gagarinova ul - opravy a nátěr nouzových schodišť
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2017 27.09.2017 15:00
MDK - Malý sál (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 02.10.2017 10:00
Husitská - Vítězná, Sokolov - III. etapa - demolice objektů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 04.10.2017 13:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2017 26.09.2017 10:00
Prodloužení SMA Genetec Advantage pro produkt Genetec Security center 5.5
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 22.09.2017 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 06.09.2017 25.09.2017 14:00
Demolice objektů na p. č. 695/1, 696/1 a 696/2, k. ú. Sokolov (klub chovatelů)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2017 04.09.2017 10:00
Areál Baník – hokejová střelnice Sokolov na p.p.č. 2439/1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››