Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice budov v areálu bývalého DEPA – projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 01.03.2019 09:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 04.03.2019 09:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 11.03.2019 10:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 27.02.2019 09:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 26.02.2019 10:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2019 22.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – opravy vstupů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – výměna vstupních dveří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:30
ZŠ Křižíkova - výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava malé tělocvičny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 10:00
Parkoviště u vodojemu na p.p.č. 1492/17, k.ú. Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2019 20.02.2019 10:00
Multifunkční hřiště - Závodu míru - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2019 15.02.2019 08:30
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - Sídliště Vítězná v Sokolově - 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2019 14.02.2019 09:00
Regenerace veřejného prostranství na sídlišti – Sídliště Vítězná v Sokolově – 3. etapa: Vnitroblok a parkoviště v ul. Atletická - výběr TDI
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2019 14.02.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››