Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MDK – Divadlo renovace parket
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 16.05.2018 10:00
Městský úřad Sokolov – úpravy recepce (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 09:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Modul evidence odchytů - rozšíření POLIXIS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 15:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 03.05.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 14:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 14.05.2018 13:30
Parkoviště v ulici Marie Majerové, Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 11:00
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2018 02.05.2018 10:00
Stavební úpravy komunikace a parkoviště v ulici Atletická, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2018 26.04.2018 12:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - výběr TDI
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2018 19.04.2018 09:00
MŠ K. H. Borovského - výměna jídelního výtahu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 19.04.2018 10:00
MŠ K. H. Borovského - stavební úpravy prádelny, sušárny a kuchyně (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 09:00
Parkovací dům Závodu míru, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 10:30
ZŠ Pionýrů - stavební úpravy sociálního zařízení, pavilon dílen
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2018 18.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››