Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 26.10.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
podlimitní Příjem nabídek 08.10.2021 01.11.2021 09:00
Vykonání přezkoumání hospodaření obce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2021 06.10.2021 10:00
Instalace bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka 6 ks PC pro Městský úřad Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 15.09.2021 09:00
MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady - 3. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 06.09.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2021 08.09.2021 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
nadlimitní Hodnocení 19.08.2021 04.10.2021 09:00
Revitalizace Antonínských mostů – SO 202 (přes řeku) – výběr TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 08.09.2021 09:00
Výměna střechy nad šatnami FK Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.08.2021 19.08.2021 10:00
ČOV - Generální oprava česlí č. 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Výměna šnekového dopravníku lisovaného kalu - ČOV Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››