Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace rybníků v Husových sadech a v Areálu zdraví
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 03.10.2023 08:00
Zimní stadion - odpadní teplo z výměníku - projekční práce (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2023 02.10.2023 09:00
ZŠ Rokycanova – výměna PVC krytiny v učebnách a malování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.09.2023 25.09.2023 09:00
Studie řešení území náplavky, kotviště a stezky kolem řeky Ohře (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2023 25.09.2023 08:00
Parkovací plochy v ulici Křižíkova - za účkem - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 22.08.2023 09:00
ČOV – Rekonstrukce elektro části VN a NN rozvoden a transformátorů – projekční práce – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023 25.08.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna ČOV Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2023 29.08.2023 09:00
Objekt č. p. 1938, Sokolov – parovodní přípojka – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 09:30
Stavební úpravy objektu č. p. 1275, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2023 28.08.2023 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 10.08.2023 09:00
Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení MDK Sokolov, 5. května 655, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 04.08.2023 08:00
Parkoviště K+R v ul. K. H. Borovského vč. rekonstrukce příjezdové komunikace - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 04.08.2023 08:30
Tělocvična Sokolovská - odvod dešťových vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.07.2023 17.07.2023 13:00
Nákup serveru pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 02.08.2023 09:00
Baník Sokolov - rekonstrukce tribuny u tenisových kurtů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 31.07.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››