Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM - oprava elektroinstalace, pavilon C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 05.02.2020 09:00
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - vybavení interiéru (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2020 27.01.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II - územní studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.01.2020 27.01.2020 09:00
Zateplení bytových domů na nám. Budovatelů č.p. 1404-07 a č.p. 1421-28 v Sokolově - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 15.01.2020 10:00
ZŠ Rokycanova - sportovní zázemí na p.p.č. 77/4 - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2019 15.01.2020 09:00
Cvičení pro seniory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2019 16.12.2019 10:00
MDK Sokolov - přestavba učeben na apartmány - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2019 13.01.2020 10:00
Opěrná zeď v Košické ulici, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.12.2019 13.01.2020 09:00
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov II s platností od 1.1.2021 do 31.12.2030
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2019 18.12.2019 10:00
Stavební úpravy kotevního prvku pro vánoční strom
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2019 30.11.2019 10:00
Parkoviště pro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 27.11.2019 09:00
Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p.p.č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 11.11.2019 09:00
Ortofotomapa území ORP Sokolov a mobilní mapování města Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2019 14.10.2019 00:00
ZŠ Běžecká – výměna svítidel v tělocvičnách
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 23.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››