Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 17.12.2020 25.01.2021 10:00
Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"
podlimitní Hodnocení 17.12.2020 13.01.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Areál Baník - oprava kanalizace šaten a restaurace FK Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2020 04.12.2020 11:00
Poimplementační podpora systému PROXIO
podlimitní Zadáno 22.11.2020 08.12.2020 09:00
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 08:30
Dodávka IT vybavení
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 30.11.2020 09:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Dodávka vybavení prádelny pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
nadlimitní Vyhodnoceno 08.10.2020 16.11.2020 10:00
II_210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov - výběr TDI a koordinátroa BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:30
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově (2. vyhlášení)
nadlimitní Vyhodnoceno 02.10.2020 09.11.2020 10:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››