Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření skateparkového hřiště v areálu Baník Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 08:30
Zajištění správy elektronických certifikátů vzdálenou formou - vzdálené podepisování a pečetění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 31.05.2024 08:30
ČOV - Oprava elektroinstalace v budově hrubého čištění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 30.05.2024 09:00
Parkoviště K+R v ul. Slavíčkova, Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 29.05.2024 08:30
MŠ Kosmonautů - oprava únikových schodišť
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2024 22.05.2024 09:00
Kino Alfa Sokolov – rekonstrukce venkovní terasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2024 21.05.2024 09:00
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov, zateplení fasády
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 27.05.2024 08:30
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: stavební úpravy
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 10.06.2024 09:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nářadí
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2024 10.06.2024 08:00
ZŠ Běžecká - oprava střechy nad vstupem do školy (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.04.2024 20.05.2024 09:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 03.06.2024 08:00
Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 – učebna dílen pro polytechnické vzdělávání: dodávka IT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 10.06.2024 09:00
ČOV - Výměna oken v budově hrubého čištění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2024 22.05.2024 08:30
Záchytné parkoviště v ul. Vítězná
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2024 16.05.2024 08:30
MŠ Vítězná – oprava páteřních rozvodů vody a dílčí úpravy zahrady (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2024 30.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››