Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV Sokolov - výměna teplovodních rozvodů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 09:00
Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:00
Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 11.04.2023 08:30
ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody - projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 12.04.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna na střeše MěÚ Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 06.04.2023 09:00
MŠ Vrchlického – nová herní plocha a úpravy chodníků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 29.03.2023 09:00
Úprava přechodu pro chodce v ul. Sokolovská u pošty 5
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 08:30
Stavební úpravy komunikace ulice Kovářská
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2023 22.03.2023 09:00
ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 1
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 27.03.2023 09:00
Licenční užívání programového vybavení KROS a zákaznická podpora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2023 27.02.2023 10:00
MŠ Pionýrů – oprava střechy, okapů, svodů a odvětrání
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2023 13.03.2023 09:30
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2023 13.03.2023 08:00
MŠ Kosmonautů - oprava střechy žlutého pavilonu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2023 08.03.2023 08:30
Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 13.03.2023 09:00
Kino Alfa Sokolov - sanace venkovního schodiště a podest
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2023 08.03.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››