Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 08.07.2019 10:00
Demolice objektů na p. p. č. 306, 307, 2227, 2228 a 2250, vše v k.ú. Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 01.07.2019 09:00
Baník Sokolov - dodávka mobiliáře
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2019 11.06.2019 00:00
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 25.06.2019 09:00
Kufřík pro prvňáka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2019 06.06.2019 13:00
Regulace otopné soustavy, údržba a opravy otopné soustavy a soustavy rozvodů vody v budovách MěÚ Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2019 17.06.2019 10:00
Oprava chodníků na náměstí Budovatelů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.05.2019 13.06.2019 09:00
Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2019 30.05.2019 10:00
Parkoviště K+R u ZŠ Pionýrů v Sokolově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 29.05.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Dodávka zástěrek do mateřských škol v Sokolově
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.05.2019 14.05.2019 08:00
Demolice bývalých objektů ČD na p. č. 810 a p. č. 808 v k. ú. Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 23.05.2019 09:00
Přestavba sociálního klastru na pobočku Městské knihovny Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 09:30
Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››