Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa
Město Sokolov
podlimitní Hodnocení 02.05.2022 02.06.2022 08:30
Zimní stadion Sokolov - rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2022 17.05.2022 09:00
MŠ Pionýrů - oprava elektroinstalace čtyř tříd
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 18.05.2022 09:00
Areál Baník - míčová hala - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 09.05.2022 09:00
ZŠ Švabinského - oprava podlahy chodby 2. NP 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 09.05.2022 09:00
Studie proveditelnosti k projektovému záměru: Město Sokolov - E-Government
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 08:30
Autobusové zálivy v ulici Sokolovská u účka a pošty 5 a výměna vodovodního řadu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 02.05.2022 09:00
MŠ M. Majerové - oprava elektroinstalace šatny a prostor provozního pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 28.04.2022 10:00
MDK - výměna vstupních dveří (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 25.04.2022 10:00
ZŠ Pionýrů – oprava podlahy v kuchyni
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 25.04.2022 10:30
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov (2. vyhlášení)
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 27.04.2022 09:00
ZŠ Křižíkova - dodávka učitelských stolů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 11.04.2022 09:00
ZŠ Pionýrů - oprava učeben - etapa 1
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 06.04.2022 09:00
ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže
Město Sokolov
podlimitní Zadáno 21.03.2022 14.04.2022 08:00
MŠ Alšova – oprava kuchyněk a výdejen jídla
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 28.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››