Veřejná zakázka: ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1897
Systémové číslo: P21V00000016
Datum zahájení: 25.02.2021
Nabídku podat do: 15.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna/rekonstrukce střešního pláště pavilonu č.3 ZŠ Běžecká v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, cementotřískových desek, betonových nosníků, foukané izolace z minerálních vláken a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude plošně provedena asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil o tloušťce 50 až 420 mm - spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami kladeny na vazbu. Desky budou lepeny k podkladu i mezi sebou a na ně bude rozprostřena netkaná textilie z polypropylenu (např. FILTEK 300). Finální vrstvy budou tvořeny hydroizolační folií z měkčeného PVC určené ke stabilizaci přitížením o tloušťce 1,8 mm, folie bude zakryta další vrstvou netkané textilie (např. FILTEK 500) jako podkladu pro říční kamenivo frakce 16/32 o tloušťce 120 až 190 mm. Spojovací střecha je kotvena mechanicky.
Součástí dodávky je demontáž a zpětná montáž hromosvodu. Projektová dokumentace řeší detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu, klempířské prvky a vnější svody až k úrovni terénu, kde budou navazovat na novou dešťovou kanalizaci, která je předmětem jiného projektu.
Dále je součástí akce dořešení světlíku – vstupu na střechu, a to na již rekonstruované střeše č.2. Ve výkazu výměr je tato část řešena odděleně jako SO-02.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 119 237 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky