Veřejná zakázka: ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1615
Systémové číslo: P19V00000160
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 08.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna střešního pláště pavilonu 1 na ZŠ Běžecká v Sokolově, v rámci které dojde nejprve k odstranění stávajících vrstev střešní skladby ploché střechy, tzn. souvrství asfaltových pásů, cementotřískových desek, nosné dřevěné konstrukce, foukané izolace z minerálních vláken a deskové minerální izolace až na nosnou železobetonovou konstrukci. Poté bude plošně provedena asfaltová penetrace a parotěsná vrstva z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Následně se provede plošné zateplení střechy objektu položením pěnového polystyrenu EPS 100 S Stabil o tloušťce 220 mm. Spádové klíny zajišťující 3% sklon budou s rovnými deskami kladeny na vazbu. Desky budou lepeny k podkladu i mezi sebou a po provedení kotevní zkoušky ukotveny. Následně bude provedena nová svrchní hydroizolace nejprve provedením samolepicího asfaltového pásu z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií a nataví se vrchní asfaltový pás ze SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem o tl. 4,5 mm. Součástí dodávky je hromosvod. Projektová dokumentace řeší detaily, tzn. odvětrávací komínky, vtoky, upevnění na stěnu a klempířské prvky.

Projektová dokumentace je zpracována pro střechy 1 – 3. Předmětem této zakázky je pouze oprava střechy 1 – viz Výkaz výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky