Veřejná zakázka: Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1585
Systémové číslo: P19V00000130
Datum zahájení: 12.06.2019
Nabídku podat do: 01.07.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací - na parkovací etáž A a parkovací etáž B v lokalitě sídliště Michal, v ulici Slavíčkova, Sokolov.
Součástí díla je také:
- kompletní inženýrská činnost pro získání rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a účastníky územního i stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, zpracování žádosti pro spojené územní a stavební řízení, kde jako žadatel bude uvedeno město Sokolov.
- výkon autorského dozoru vykonávaný jako dozor občasný v rozsahu 100 hodin, dle potřeb a na vyžádání objednatele.
- veškeré nezbytné průzkumy, zkoušky, sondy a kontroly, zejména pak hydrogeologický průzkum a inženýrsko-geologický průzkum, potřebné k návrhu a zpracování projektové dokumentace, které si zhotovitel díla zajistí na vlastní náklad.

Podrobnější informace viz: Zadávací dokumentace - Výzva, Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo – etáž A, Příloha č. 4 Návrh Smlouvy o dílo – etáž B, Příloha č. 5 Architektonická studie - parkovací etáž A a Příloha č. 6 Architektonická studie - parkovací etáž B, dostupné v sekci "Zadávací dokumentace".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 085 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky