Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1860
Systémové číslo: P20V00000161
Datum zahájení: 20.10.2020
Nabídku podat do: 12.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v souladu s příslušnými právními předpisy a to v objektech zadavatele
- Městský Úřad Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov
- Městský Úřad Sokolov, K. H. Máchy 1275, Sokolov
- obřadní síň, Zámecká 1, Sokolov.

V rámci plnění bude prováděno zejména:
- zajištění školení BOZP a PO pro zaměstnance MěÚ
- provádění každoročních prověrek BOZP z hlediska souladu BOZP se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- provádění kontrol BOZP a PO ve výše uvedených objektech zadavatele
- revize dokumentace v oblasti BOZP a PO (návrhy na úpravy vnitřních předpisů, aktualizace)
- vstupní kontroly BOZP a PO
- šetření pracovních úrazů v součinnosti se zadavatelem
- odborná pomoc při řešení mimořádných událostí
- poskytování konzultací dle potřeby
(podrobněji viz návrh Příkazní smlouvy, který je přílohou Zadávací dokumentace).

Smluvní vztah bude uzavřen na dobu 5 let.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky