Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV - server pro řízení technologie ČOV Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2021 08.12.2021 14:00
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2021 03.01.2022 09:00
Oprava systému brzd výtahu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2021 15.11.2021 10:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Poskytování příspěvku pro občany starší 65 let na vstup do bazénu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2021 25.10.2021 14:00
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
podlimitní Zadáno 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Vykonání přezkoumání hospodaření obce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2021 06.10.2021 10:00
MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady - 3. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 06.09.2021 09:00
Revitalizace Antonínských mostů – SO 202 (přes řeku) – výběr TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 08.09.2021 09:00
ČOV - Generální oprava česlí č. 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Výměna šnekového dopravníku lisovaného kalu - ČOV Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:30
Areál Baník - oprava skateparkové dráhy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2021 07.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››