Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV - Generální oprava česlí č. 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Výměna šnekového dopravníku lisovaného kalu - ČOV Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
Dodávka modulu komunální odpady včetně integračních prací do systému PROXIO
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 06.09.2021 09:00
Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:30
Tiskové služby pro město Sokolov
podlimitní Zadáno 23.06.2021 21.07.2021 09:00
Ul. Vítězná, Sokolov – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 23.06.2021 10:00
Servis pro vyřešení incidentů na úrovni služeb běžného servisu HW a SW
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.05.2021 25.05.2021 13:00
Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 25.03.2021 10:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
podlimitní Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Poimplementační podpora systému PROXIO
podlimitní Zadáno 22.11.2020 08.12.2020 09:00
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 08:30
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov - výběr TDI a koordinátroa BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››