Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2022 29.06.2022 08:30
Hřbitov, Sokolov - obnova a rozšíření - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2022 24.05.2022 07:00
Geodetické služby 2022 - 2026
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 02.06.2022 10:00
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa
podlimitní Zadáno 02.05.2022 02.06.2022 08:30
Zajištění odtahů vozidel a souvisejících činností
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 13:00
Studie proveditelnosti k projektovému záměru: Město Sokolov - E-Government
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 08:30
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov (2. vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 27.04.2022 09:00
ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže
podlimitní Zadáno 21.03.2022 14.04.2022 08:00
Dodávka konektivity
podlimitní Zadáno 07.03.2022 11.04.2022 09:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management ALVAO - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 09.02.2022 09:00
ČOV Sokolov - 2. etapa, část 3.2. Dosazovací nádrže - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.01.2022 21.01.2022 00:00
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov III s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032 - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 25.01.2022 09:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
podlimitní Zadáno 08.10.2021 15.11.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››