Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace 8 ks venkovních klimatizačních jednotek na odbor dopravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2020 24.06.2020 15:00
Kufřík pro prvňáčka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2020 24.06.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 28.07.2020 10:00
Geodetické práce 2020 - 2022 (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
Dodávka konektivity
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 09:00
Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 27.05.2020 09:00
Podzemní kontejnery na separovaný odpad - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 09:00
Příprava a tisk měsíčníku Patriot
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2020 14.04.2020 15:00
MŠ K. H. Borovského - opravy povrchů vstupů a výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 27.04.2020 09:00
Dodávka konektivity pro Městský úřad Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 17.04.2020 08:00
Internerové vysílání prostřednictvím MVTV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2020 23.03.2020 13:00
ZŠ Švabinského – stavební úpravy učebny fyziky a chemie
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 15.04.2020 10:00
MDK - oprava balkonu - 3. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2020 06.04.2020 08:30
MŠ Vrchlického - opravy - sborovna, prádelna a zahradní místnost
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2020 08.04.2020 09:00
Výkopové práce pro uložení zemnící soustavy hromosvodu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2020 13.03.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››