Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Kosmonautů – oprava oplocení areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 09.04.2019 10:00
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 09.04.2019 09:00
MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 15.04.2019 08:30
MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 10.04.2019 10:00
Dodávka Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 17:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 10:00
Demolice budov v areálu bývalého DEPA – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 08.03.2019 09:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 09:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I.etapa
podlimitní Zadáno 13.02.2019 10.04.2019 10:00
Stavební úpravy křižovatky ulic Závodu míru – Švabinského – Křižíkova, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2019 27.02.2019 09:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 26.02.2019 10:00
Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 10:00
Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového areálu – I. etapa – výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 22.02.2019 09:00
ZŠ Rokycanova – opravy vstupů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 25.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››