Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Baník Sokolov – rekonstrukce šaten FK Sokolov – II. etapa
podlimitní Zadáno 21.03.2023 14.04.2023 08:00
ZŠ Švabinského – oprava rozvodů vody - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2023 12.04.2023 09:00
ZŠ Rokycanova - oprava vnitřních instalací - etapa 1
podlimitní Zadáno 06.03.2023 27.03.2023 09:00
Licenční užívání programového vybavení KROS a zákaznická podpora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2023 27.02.2023 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 1938, Sokolov - projekční práce (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2023 13.03.2023 08:00
MŠ Kosmonautů - oprava střechy žlutého pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 08.03.2023 08:30
Dům dětí a mládeže Sokolov - retence dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 13.03.2023 09:00
Kino Alfa Sokolov - sanace venkovního schodiště a podest
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2023 08.03.2023 12:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2023 03.03.2023 08:00
Parkoviště a komunikace v ulici Švabinského - nad bunkrem - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2023 20.02.2023 09:00
Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 - retence dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2023 09.02.2023 09:00
Výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2023 24.01.2023 08:00
Služby certifikovaného arboristy pro období 2023 - 2027 (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2023 01.02.2023 09:00
Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 30.01.2023 10:00
Internetové vysílání prostřednictvím MVTV
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.01.2023 12.01.2023 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››