Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
podlimitní Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Cvičení pro seniory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2020 07.12.2020 15:00
Bezplatné právní poradenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2020 30.11.2020 15:00
Poimplementační podpora systému PROXIO
podlimitní Zadáno 22.11.2020 08.12.2020 09:00
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 08:30
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
II_210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 20.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:00
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov - výběr TDI a koordinátroa BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 19.10.2020 09:30
Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 09:00
Demolice objektu p.p.č. 2250 v ul. Hornická, Sokolov
podlimitní Zadáno 25.09.2020 21.10.2020 08:30
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 21.10.2020 10:00
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 07.10.2020 09:00
Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Zadáno 15.07.2020 13.08.2020 08:00
Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 28.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››