Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV - 2. etapa, část 3.1. Dosazovací nádrže SO 6.1, vč. části PS 03 Biologické čištění - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2020 07.10.2020 09:00
DDM - světelná křižovatka na dopravním hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 10.09.2020 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 18.08.2020 09:00
Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
podlimitní Zadáno 15.07.2020 13.08.2020 08:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Atletická
podlimitní Zadáno 15.07.2020 03.08.2020 10:00
Hrušková - oprava vodní nádrže na p.p.č. 772
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 03.08.2020 09:00
Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
nadlimitní Zadáno 25.06.2020 24.08.2020 11:00
Instalace 8 ks venkovních klimatizačních jednotek na odbor dopravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2020 24.06.2020 15:00
Kufřík pro prvňáčka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2020 24.06.2020 10:00
Sokolov, Jižní lom II. – výstavba dopravní a technické infrastruktury – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2020 28.07.2020 10:00
Geodetické práce 2020 - 2022 (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 17.06.2020 10:00
Dodávka konektivity
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 09:00
Parkoviště v ul. Heyrovského, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2020 27.05.2020 09:00
Podzemní kontejnery na separovaný odpad - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2020 15.05.2020 09:00
Příprava a tisk měsíčníku Patriot
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2020 14.04.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››