Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 – oprava venkovní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 02.04.2021 10:00
Výstavba dopravní a technické infrastruktury - DEPO III, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2021 25.03.2021 10:00
MŠ Vítězná - opravy sociálního zázemí zaměstnanců kuchyně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 18.03.2021 09:00
Dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS na pult centralizované ochrany HZS kraje pro ojbekt Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská, Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2021 01.03.2021 09:00
ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Švabinského - oprava sociální zařízení 2. stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště pavilonu 3
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 15.03.2021 10:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 03.03.2021 10:00
DDM - Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 18.02.2021 09:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 16.02.2021 10:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 15.02.2021 10:00
Výroba a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2021 14.01.2021 09:00
Internetové televizní vysílání
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2020 31.12.2020 09:00
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
podlimitní Zadáno 17.12.2020 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››