Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Rokycanova – oprava slaboproudých rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 19.05.2022 09:30
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa
podlimitní Zadáno 02.05.2022 02.06.2022 08:30
Zimní stadion Sokolov - rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 17.05.2022 09:00
MŠ Pionýrů - oprava elektroinstalace čtyř tříd
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2022 18.05.2022 09:00
Zajištění odtahů vozidel a souvisejících činností
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2022 02.05.2022 13:00
Areál Baník - míčová hala - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 09.05.2022 09:00
ZŠ Švabinského - oprava podlahy chodby 2. NP 2. stupně
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2022 09.05.2022 09:00
Studie proveditelnosti k projektovému záměru: Město Sokolov - E-Government
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 08:30
Autobusové zálivy v ulici Sokolovská u účka a pošty 5 a výměna vodovodního řadu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 02.05.2022 09:00
MŠ M. Majerové - oprava elektroinstalace šatny a prostor provozního pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 28.04.2022 10:00
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov (2. vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 23.03.2022 27.04.2022 09:00
ZŠ Křižíkova - dodávka učitelských stolů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 11.04.2022 09:00
ZŠ Pionýrů - oprava učeben - etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 06.04.2022 09:00
ČOV – 2. etapa, část 3.2, SO 6.1 Podélné dosazovací nádrže
podlimitní Zadáno 21.03.2022 14.04.2022 08:00
MŠ Alšova – oprava kuchyněk a výdejen jídla
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2022 28.03.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››