Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podzemní parkovaní, náměstí Budovatelů, Sokolov – architektonická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2019 22.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 02.05.2019 10.06.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 17.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 16.05.2019 09:00
Revize a servis EPS pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 20.05.2019 09:00
Zajištění vzdělávání zaměstnanců města Sokolov formou e-learningových kurzů a evidence jejich vzdělávacích aktivit
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 15.05.2019 11:00
MŠ Vrchlického – výměna podlahových krytin v horní třídě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 14.05.2019 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních koutů v kabinetech - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 07.05.2019 09:30
ZUŠ Sokolov – vymalování schodiště a třídy 67B, udržovací práce ve skladu keramiky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 30.04.2019 10:00
Ozvučení hlavního fotbalového stadionu Baník Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 24.04.2019 10:00
ZŠ Křižíkova Sokolov - oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu C
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 29.04.2019 09:00
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 26.04.2019 09:00
Ul. Boženy Němcové, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 16.04.2019 10:00
Parkovací stání, ulice Běžecká za DDM – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 11.04.2019 09:00
ZŠ Švabinského – výměna interiérových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 18.04.2019 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››