Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČOV - Oprava uzavírací armatury
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 30.08.2018 09:00
Konsolidace zdrojů UPS
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 09:00
Dodávka antivirového SW
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 09:30
Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2018 25.07.2018 10:00
Stavební úpravy komunikace a nová dešťová kanalizace v ulici Slovenská, Sokolov – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2018 18.07.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 10:00
Geodetické práce 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 11.07.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 21.06.2018 10:00
Sokolovská 1507 - přeložka kNN
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2018 11.06.2018 09:00
Parkoviště ulice Švabinského - vnitroblok, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 09:30
Parkoviště v ulici Hálkova - Křížová, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 09:00
Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 13.06.2018 10:00
MDK - Divadlo renovace parket (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 01.06.2018 09:00
GIS - Vrstva územních plánů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2018 15.05.2018 09:00
Dodávka konektivity
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››