Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště ulice Švabinského - vnitroblok, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 09:30
Parkoviště v ulici Hálkova - Křížová, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2018 18.06.2018 09:00
Parkoviště v ulici Slovenská na p.p.č. 2436/56 a 2436/53 v k.ú. Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 13.06.2018 10:00
Rekonstrukce výpravní budovy Sokolov, Nádražní 108 - nátěr fasády západní věže a výměna výdejních oken v budově DTS, č.p. 2245
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2018 28.05.2018 00:00
MDK - Divadlo renovace parket (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 01.06.2018 09:00
GIS - Vrstva územních plánů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2018 15.05.2018 09:00
Dodávka konektivity
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 09:00
MDK - Herna (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 17.05.2018 09:00
Změna č. 2 Územního plánu Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2018 25.04.2018 00:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Modul evidence odchytů - rozšíření POLIXIS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 15:00
modul Evidence odchytů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 00:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 03.05.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění
podlimitní Zadáno 17.04.2018 23.05.2018 14:00
ZUŠ - výměna stropní konstrukce nad 2. NP a půdní vestavba
podlimitní Zadáno 17.04.2018 14.05.2018 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10  ››