Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkoviště pro autobusovou a nákladní dopravu v ulici Nádražní - bývalé depo ČD - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2019 27.11.2019 09:00
Oplocení hřbitova padlých sovětských zajatců, p.p.č. 2077, 2072, 1725/1, k. ú. Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 11.11.2019 09:00
Ortofotomapa území ORP Sokolov a mobilní mapování města Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2019 14.10.2019 00:00
ZŠ Běžecká – výměna svítidel v tělocvičnách
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 23.10.2019 09:00
MDK Sokolov - boční dveře do velkého sálu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2019 11.10.2019 09:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J.K. Tyla, vodovod, kanalizace
podlimitní Zadáno 17.09.2019 16.10.2019 10:00
Sokolov - stavební úpravy komunikace ulice J. K. Tyla, vodovod, kanalizace - výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
ZŠ Rokycanova - zaměření stávajícího stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 09:00
Parkoviště v ulici Heyrovského za bývalou ZŠ Sokolovská - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 19.08.2019 09:00
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Oprava havarijního stavu podhledů a omítek v budově Městského úřadu Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2019 11.07.2019 09:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 15.07.2019 09:00
Poskytování systémové podpory Produktů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 09:00
Demolice objektů na p. č. 803, 804, 346/12, 346/13, 346/33, 346/34, 346/35, 346/37 v k.ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 13.06.2019 02.08.2019 10:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 01.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››