Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městský úřad budova C - sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu: projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 01.11.2017 14:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 06.09.2017 25.09.2017 14:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve dvou lokalitách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
IS Husitská – Vítězná, Sokolov, III.etapa – ul. Roháčova - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 16:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 10:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
podlimitní Zadáno 12.04.2017 03.05.2017 14:00
Stavební úpravy komunikace Vítězná
podlimitní Zadáno 02.04.2015 27.04.2015 10:00
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
nadlimitní Zadáno 10.02.2015 08.04.2015 10:00
Hornický dům - oprava hlavního vstupu
podlimitní Zadáno 26.09.2014 22.10.2014 13:00
Sokolov, ulice Karla Hynka Máchy
podlimitní Zadáno 22.08.2014 17.09.2014 13:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 14.07.2014 10:00
Oprava komunikace Vítězná
podlimitní Zadáno 13.05.2013 05.06.2013 10:00
Informační systém Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2011 22.12.2011 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  4 5 6 7 8