Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Křižíkova Sokolov - oprava rozvodů vody a kanalizace v pavilonu C
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 29.04.2019 09:00
Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov I s platností od 1.1.2020 do 31.12.2029
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2019 26.04.2019 09:00
ZŠ Švabinského – výměna interiérových dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2019 18.04.2019 08:30
MŠ Kosmonautů – oprava oplocení areálu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 09.04.2019 10:00
Ul. Karla Čapka, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 09.04.2019 09:00
MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 15.04.2019 08:30
MŠ Vítězná - oprava výdejen potravin
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 02.04.2019 09:00
ZŠ Běžecká - dokončení podlahových krytin
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2019 10.04.2019 10:00
Dodávka Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 17:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - technický dozor stavebníka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 10:00
Krejcarová lávka přes řeku Ohři, Sokolov - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 04.03.2019 09:00
MDK - Oprava topení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2019 06.02.2019 07:00
Novostavba pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2019 13.02.2019 09:00
MŠ Kosmonautů - oprava ploché střechy (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 11.02.2019 10:00
MŠ Pionýrů – oprava oplocení areálu (3. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2019 11.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016