Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Parkovací plochy v ulici Křižíkova - za účkem - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 22.08.2023 09:00
ČOV – Rekonstrukce elektro části VN a NN rozvoden a transformátorů – projekční práce – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023 25.08.2023 09:00
Fotovoltaická elektrárna ČOV Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2023 29.08.2023 09:00
Objekt č. p. 1938, Sokolov – parovodní přípojka – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 14.08.2023 09:30
Stavební úpravy objektu č. p. 1275, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2023 28.08.2023 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Poláčkova, nová dešťová kanalizace - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2023 10.08.2023 09:00
Parkoviště K+R v ul. K. H. Borovského vč. rekonstrukce příjezdové komunikace - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 04.08.2023 08:30
Nákup serveru pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 02.08.2023 09:00
Stavební úpravy komunikace v ulici Jelínkova, nová dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2023 25.07.2023 09:00
Úprava křižovatky ulic K. H. Borovského a Mičurinova – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2023 24.07.2023 09:00
DDM - oprava elektroinstalace pavilonu B, etapa 1 - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2023 17.07.2023 09:00
ZŠ Boženy Němcové - výměna PVC krytiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2023 23.06.2023 17:00
ZŠ Pionýrů, Sokolov - výměna PVC krytiny v učebnách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2023 23.06.2023 17:00
ZŠ Běžecká – opravy chodníků – etapa 1
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 04.07.2023 08:30
Fotovoltaická elektrárna na střeše zimního stadionu v areálu Baník Sokolov – projekční práce (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 21.06.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››