Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DDM - Zahradní altán pro akce a činnosti pro volně příchozí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2021 17.02.2021 10:00
Chodník v ul. Závodu míru od sil. II/210 k ul. Slovenská, chodník u komunikace II/210 u ČS ONO, v úseku OK – Stará Ovčárna - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 18.02.2021 09:00
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 - retence dešťových vod - výběr TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2021 16.02.2021 10:00
Ozelenění města Sokolova na rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 15.02.2021 10:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2021 05.02.2021 09:00
Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov
podlimitní Zadáno 17.12.2020 01.02.2021 10:00
Zajištění výkonu autorského dozoru pro stavbu "Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově"
podlimitní Zadáno 17.12.2020 13.01.2021 10:00
Upgrade MS Dynamics NAV na verzi 2017 včetně integračních prací do systému PROXIO
podlimitní Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 09:00
Cvičení pro seniory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2020 07.12.2020 15:00
Bezplatné právní poradenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2020 30.11.2020 15:00
Poimplementační podpora systému PROXIO
podlimitní Zadáno 22.11.2020 08.12.2020 09:00
ČOV Sokolov - výměna míchadel v aktivační nádrži č. 1 a č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2020 10.11.2020 08:30
Dodávka IT vybavení
nadlimitní Zadáno 22.10.2020 30.11.2020 09:00
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2020 12.11.2020 10:00
Dodávka vybavení prádelny pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
nadlimitní Zadáno 08.10.2020 16.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10  ››