Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Běžecká - oprava ploché střechy, pavilon 1
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 08.08.2019 10:00
Oprava havarijního stavu podhledů a omítek v budově Městského úřadu Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2019 11.07.2019 09:00
Služba záznamu hovorů na tel. čísle 156
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2019 15.07.2019 09:00
Poskytování systémové podpory Produktů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2019 24.06.2019 09:00
Parkovací etáže v ulici Slavíčkova, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 01.07.2019 09:00
Baník Sokolov - dodávka mobiliáře
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2019 11.06.2019 00:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace – výběr TDI (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2019 27.05.2019 09:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k.ú. Sokolov
podlimitní Zadáno 02.05.2019 10.06.2019 10:00
MŠ M. Majerové – stavební úpravy pavilonu I včetně elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 17.05.2019 10:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard – 2. etapa, k. ú. Sokolov – výběr TDI a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2019 16.05.2019 09:00
Revize a servis EPS pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 20.05.2019 09:00
Zajištění vzdělávání zaměstnanců města Sokolov formou e-learningových kurzů a evidence jejich vzdělávacích aktivit
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2019 15.05.2019 11:00
MŠ Vrchlického – výměna podlahových krytin v horní třídě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2019 14.05.2019 10:00
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních koutů v kabinetech - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 07.05.2019 09:30
ZUŠ Sokolov – vymalování schodiště a třídy 67B, udržovací práce ve skladu keramiky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2019 30.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››