Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 – výstavba bezbariérového přístupu pro handicapované žáky do budovy 1. stupně (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2021 03.01.2022 09:00
Licence a podpora pro ServiceDesk a Asset Management ALVAO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2021 16.12.2021 09:00
Novina – oprava vodní nádrže – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2021 08.12.2021 09:00
Licence k softwarovým produktům Microsoft
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.11.2021 08.12.2021 09:00
Parkoviště v ul. Svatopluka Čecha, Sokolov - projekční práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2021 23.11.2021 09:00
Cyklostezka Jižní lom – Centrum – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Dodávka a instalace nového skateparkového prvku na areál Baník Sokolov (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 26.10.2021 10:00
Stavební úpravy bytového domu – Sokolov, Petra Chelčického 1310 - 1311
podlimitní Hodnocení 08.10.2021 15.11.2021 10:00
Vykonání přezkoumání hospodaření obce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2021 06.10.2021 10:00
Instalace bezpečnostních kamer pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2021 29.09.2021 09:00
Dodávka 6 ks PC pro Městský úřad Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2021 15.09.2021 09:00
MŠ Pionýrů - rekonstrukce zahrady - 3. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2021 06.09.2021 09:00
Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 23.08.2021 08.09.2021 09:00
Revitalizace Antonínských mostů – SO 202 (přes řeku) – výběr TDS a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 08.09.2021 09:00
ČOV - Generální oprava česlí č. 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››