Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních koutů v kabinetech - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 07.05.2019 09:30
MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 15.04.2019 08:30
Dodávka Software
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2019 27.02.2019 17:00
Implementace integrace PROXIO s ESSL dle NSESSS
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.12.2018 06.12.2018 09:00
Revize elektrických zařízení, spotřebičů a pohyblivých přívodů pro město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 28.11.2018 10:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve dvou lokalitách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 10:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
podlimitní Zadáno 12.04.2017 03.05.2017 14:00
Stavební úpravy komunikace Vítězná
podlimitní Zadáno 02.04.2015 27.04.2015 10:00
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
nadlimitní Zadáno 10.02.2015 08.04.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9