Veřejná zakázka: INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 616
Systémové číslo: P15V00000008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.02.2015
Nabídku podat do: 08.04.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Hlavním cílem provádění intenzifikace ČOV je vyřešeni přetrvávajících problémů, modernizace a úpravy vybraných objektů a zařízení, v neposlední řadě zvýšeni provozní spolehlivosti ČOV a zajištěni stability čistícího procesu během celého kalendářního roku.
Hlavní navrhované úpravy čistírenské linky jsou zaměřeny především na problematické objekty biologického čištěni a kalového hospodářství. Drobných změn dozná rovněž soubor hrubého a mechanického předčištěni, kde budou vyměněna, doplněna a případně repasována stávající technologická zařízeni.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 847 432 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky