Veřejná zakázka: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 978
Systémové číslo: P17V00000059
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-017197
Datum zahájení: 12.04.2017
Nabídku podat do: 03.05.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší rekonstrukci místní komunikace v ulici Spartakiádní, ve městě Sokolov. Rekonstrukce ulice Spartakiádní je navržena v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po křižovatkový rozjezd u přemostění Lobezského potoka (spojení ulic Spartakiádní a Boženy Němcové). Délka řešeného úseku je 0,470 km. Místní komunikace je navržena v kategorii MO 7,0/50, tj. 6,0 m mezi obrubami, kolmá parkovací stání o délce 5,0 m a šířce 2,50 m (2,75 m krajní stání, 3,50 m vyhrazené stání), komunikace pro pěší o minimální šířce 2,0 m. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, vč. vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Stavba je rozdělena do dvou etap.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 963 703 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky