Veřejná zakázka: Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1962
Systémové číslo: P21V00000081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-038429
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 03.08.2021 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je demolice bytového domu se dvěma vchody č. p. 1373 a 1374, nacházejícího se v zastavěném území Sokolova v ul. Svatopluka Čecha na p. p. č. 306 a 307 v k. ú. Sokolov. Objekt je zděný pětipodlažní a je stavebně spojen se sousedním objektem. Spolu s odstraněním objektu bude provedeno odpojení od inženýrských sítí, bude nutné lokálně rozebrat skladbu stávajícího chodníku a po provedení odpojení bude chodník opraven. Bytový dům je vzhledem k technickému stavu nyní bez využití a má zazděná okna a vstupy. Ve vnitrobloku budou odstraněny staré, již nefunkční žumpy a jímky na dešťovou vodu. Odstraňovaná stavba je přes dilatační spáru spojena se sousedním objektem. Odstranění objektu musí být provedeno tak, aby sousední objekt nebyl poškozen, kdy se předpokládá strojní demolice s ruční odbourávkou v blízkosti dilatační spáry. Prostor po demolici bude zasypán předrcenou sutí frakce 0-63, hutněnou po 300mm. Finální vrstva bude z biologicky aktivní zeminy.

Podrobněji viz projektová dokumentace bouracích prací pro stavbu "Demolice objektů č. p. 1373 a 1374, ul. Svatopluka Čecha, p. p. č. 306 a 307, k. ú. Sokolov", která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace a Soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky