Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 30.11.2012 11:00
Informační systém označení dveří – vstupů do kanceláří městského úřadu.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2012 02.11.2012 12:00
Dodání osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2012 29.10.2012 17:00
Loutková scéna v přízemí MDK Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 21.09.2012 11:00
Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, resp. Komoditní burze PROFIT
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 12.09.2012 09:00
Dodávka počítačů a grafických karet pro kamerový systém Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 10.08.2012 12:00
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 27.08.2012 11:00
Soutěž o návrh:"Návrh na nejvhodnější řešení hazardu ve městě Sokolov"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 28.06.2012 09:00
Dodávka krmení pro psy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2012 01.06.2012 10:00
„Správa a servis kamerových bodů Městské policie Sokolov“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2012 01.06.2012 09:00
Oprava betonové konstrukce rabat
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2012 28.05.2012 12:00
Soutěž o návrh: „Návrh optimální infrastruktury připojení kamerových bodů Městské policie Sokolov“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2012 18.05.2012 09:00
Dodávka kotců pro psy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2012 16.04.2012 10:00
Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
podlimitní Zadáno 28.03.2012 13.05.2012 09:00
Stavební úpravy uličních schodů mezi ulicemi Kraslická a Citická v Sokolově
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 17.04.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016