Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Městský úřad budova C - sanace zemní vlhkosti a zateplení objektu: projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2017 01.11.2017 14:00
Zimní stadion - stavební úpravy šaten - projekční práce (4. zadávací řízení)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.10.2017 23.10.2017 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění motorových vozidel města Sokolov (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 06.09.2017 25.09.2017 14:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti ve dvou lokalitách
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 09:00
Integrace PROXIO-AGENDIO se systémy Camea UnicamPEN a Centrálním registrem vozidel (CRV)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2017 28.08.2017 07:00
IS Husitská – Vítězná, Sokolov, III.etapa – ul. Roháčova - projekční práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2017 25.07.2017 16:00
Zajištění opěrné zdi na pozemku par. č. 2436/56, k. ú. a obec Sokolov - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 01.08.2017 10:00
Revitalizace tenisového areálu Sokolov - projekční práce (2.vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2017 10.07.2017 10:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov - technický dozor investora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2017 15.06.2017 10:00
Tiskové služby pro město Sokolov - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 26.04.2017 17.05.2017 14:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
podlimitní Zadáno 12.04.2017 03.05.2017 14:00
Regenerace lesoparku pod rozhlednou Hard, k.ú. Sokolov - zhotovitel díla (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 18.11.2016 05.12.2016 14:00
Poskytování údržby (maintenance) a provozní podpory systému PROXIO
podlimitní Zadáno 24.10.2016 16.11.2016 13:00
Stavební úpravy komunikace Vítězná
podlimitní Zadáno 02.04.2015 27.04.2015 10:00
Dodávka v rámci projektu "Konsolidace IT a nové služby TC Sokolov"
nadlimitní Zadáno 07.03.2015 23.04.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016