Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GEODETICKÉ PRÁCE
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 11.03.2013 13:00
Pořízení krátkých střelných zbraní pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 08.03.2013 09:00
Vybavení svatební obřadní síně v zámku v Sokolově, včetně architektonického návrhu řešení interiéru.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2013 21.02.2013 14:00
Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 23.01.2013 10:00
Rozšíření serveru Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012 12.12.2012 08:00
Dodávka venkovních kamer pro kamerový systém Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2012 07.12.2012 10:00
Technická a servisní podpora pro software Genetec Omnicat
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 03.12.2012 13:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 30.11.2012 11:00
Informační systém označení dveří – vstupů do kanceláří městského úřadu.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2012 02.11.2012 12:00
Dodání osobního automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2012 29.10.2012 17:00
Loutková scéna v přízemí MDK Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2012 21.09.2012 11:00
Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, resp. Komoditní burze PROFIT
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2012 12.09.2012 09:00
Dodávka počítačů a grafických karet pro kamerový systém Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 10.08.2012 12:00
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - Intenzifikace ČOV Sokolov - 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2012 27.08.2012 11:00
Soutěž o návrh:"Návrh na nejvhodnější řešení hazardu ve městě Sokolov"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2012 28.06.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016