Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV 2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU
nadlimitní Zadáno 10.02.2015 08.04.2015 10:00
Hornický dům - oprava hlavního vstupu
podlimitní Zadáno 26.09.2014 22.10.2014 13:00
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 06.10.2014 13:30
Výkon činností TDI a BOZP - Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 06.10.2014 13:30
Drogerie
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2014 22.09.2014 17:00
Sokolov, ulice Karla Hynka Máchy
podlimitní Zadáno 22.08.2014 17.09.2014 13:00
Interaktivní elektronická úřední deska.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 08.09.2014 17:00
Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2014 14.07.2014 10:00
Vzdělávání pracovníků OSPOD II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2014 04.06.2014 09:50
Revitalizace klimatizace v budově Městského úřadu v Sokolově - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2014 30.04.2014 12:00
Vzdělávání pracovníků OSPOD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2014 16.04.2014 09:50
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 24.03.2014 11:00
Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ul. Jednoty Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2014 24.03.2014 11:00
Katalog služeb a procesů města Sokolov
podlimitní Zadáno 26.09.2013 14.10.2013 14:00
Vytvoření katalogu služeb + Implementace systému řízení rizik
podlimitní Zadáno 27.07.2013 12.08.2013 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016