Profil zadavatele: Město Sokolov

  • Název: Město Sokolov
  • IČO: 00259586
  • Adresa:
    Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž zařízení pro ČOV Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2013 21.08.2013 11:00
"Stavební úpravy MěÚ Sokolov - přízemí" – projekční práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2013 24.07.2013 15:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS - 3.etapa, 3.patro
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2013 31.07.2013 10:00
MDK Sokolov - stavební úpravy WC v přízemí
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2013 08.07.2013 13:00
Bezpečné město - Měření rychlosti vozidel a dodržování pravidel silničního provozu v obci s rozšířenou působností Sokolov
nadlimitní Zadáno 15.05.2013 31.07.2013 10:00
Oprava komunikace Vítězná
podlimitní Zadáno 13.05.2013 05.06.2013 10:00
Zpracování studie - posouzení finančních, technických a časových možností zajištění dodávek tepla pro město Sokolov a technologicky související odběratele po roce 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2013 13.05.2013 09:00
GEODETICKÉ PRÁCE
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 11.03.2013 13:00
Pořízení krátkých střelných zbraní pro Městskou policii Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2013 08.03.2013 09:00
Vybavení svatební obřadní síně v zámku v Sokolově, včetně architektonického návrhu řešení interiéru.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2013 21.02.2013 14:00
Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 23.01.2013 10:00
Rozšíření serveru Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2012 12.12.2012 08:00
Dodávka venkovních kamer pro kamerový systém Městské policie Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2012 07.12.2012 10:00
Technická a servisní podpora pro software Genetec Omnicat
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2012 03.12.2012 13:00
Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2012 30.11.2012 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016