Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní stadion - oprava ploché střechy nad šatnami
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2018 12.09.2018 10:00
Azylový dům - výměna systému ohřebu TUV
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2018 22.08.2018 10:00
Dodávka antivirového SW
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 29.08.2018 09:30
Revitalizace sídliště Vítězná v Sokolově - část Křižovatka
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.07.2018 25.07.2018 10:00
Stavební úpravy pěti bytových jednotek v ulici U Divadla, čp. 1599÷1601, Sokolov
Sokolovská bytová s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 27.07.2018 08:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění – výběr TDI (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2018 04.07.2018 10:00
Geodetické práce 2018-2020
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2018 11.07.2018 10:00
ČOV – SO 03 Usazovací nádrž, PS 02 Mechanické čištění - koordinátor BOZP
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 21.06.2018 10:00
GIS - Vrstva územních plánů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2018 15.05.2018 09:00
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů - základní školy
Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 18.05.2018 11:30
Zajištění služeb externího pověřence z hlediska obecného nařízení pro ochranu osobních údajů - mateřské školy
Mateřská škola Sokolov, Vrchlického 80
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 18.05.2018 11:30
Dodávka konektivity
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 21.05.2018 09:00
Změna č. 2 Územního plánu Sokolov
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.04.2018 25.04.2018 00:00
Dopravce zajišťující provoz městské hromadné dopravy sokolovské aglomerace 2019 – 2028
Město Sokolov
nadlimitní Zadáno 23.04.2018 31.05.2018 10:00
Modul evidence odchytů - rozšíření POLIXIS
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.04.2018 19.04.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016