Veřejná zakázka: Centrální dodávka plynu na rok 2013

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 243
Systémové číslo: P12V00000123
Počátek běhu lhůt: 16.11.2012
Nabídku podat do: 04.12.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Centrální dodávka plynu na rok 2013
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst vymezených v příloze č. 1 při celkové předpokládané roční spotřebě 760 MWh, s převzetím závazku odebrat zemní plyn z plynárenské distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na uchazeče podle zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, a to včetně zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb (dále jen „Dodávka“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s. r. o.
  • IČO: 25238892
  • Poštovní adresa:
    Boženy Němcové 1780, 35601 Sokolov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žádosti o zadávací dokumentaci lze podávat pouze přes
https://ezak.sokolov.cz

informace:
Ing. Hana Mertlová, odbor správy majetku
Městský úřad Sokolov
359 808 252; hana.mertlova@mu-sokolov.cz

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky