Veřejná zakázka: Baník - ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1715
Systémové číslo: P20V00000016
Datum zahájení: 27.01.2020
Nabídku podat do: 12.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Baník - ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ubytovny s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov na p. p. č. 2439/1, 2439/2 a 2529 v katastrálním území a obci Sokolov, dle architektonické studie s názvem: „Baník – ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov“ vypracované Ing. arch. Olgou Růžičkovou ČKA 03173 v členění na čtyři samostatné stavební části tak, aby práce mohly být zadány v samostatných realizačních etapách dle finančních možností objednatele.
Projektová dokumentace bude provedena v těchto samostatných částech:
1. část - Restaurace U Kopačky – tuto část je nutné řešit zcela nezávisle na zbytku objektu. Nesmí být propojena se zbytkem objektu, měla by mít samostatný vstup, samostatné měření a přípojky vody, elektrické energie a kanalizace. Pouze zásobování teplem bude pro obě části společné, ale se samostatným měřením.
2. část – Ubytovna s kancelářemi FK Sokolov – v prostoru pro wellness v 1NP bude projekt počítat s vířivkou a saunou, které nebudou součástí výkazu výměr, ale bude zde připravenost pro jejich budoucí napojení.
3. část – Vedení tepla a teplé vody z výměníku zimního stadionu - projektová dokumentace bude řešit výměnu stávající přípojky tepla a teplé vody z výměníku zimního stadionu na p. p. č. 2527 a propojení mezi řešeným objektem a ubytovnou na p. p. č. 2439/8.
4. část – Mobiliář – projektová dokumentace bude řešit pouze pevně zabudovaný mobiliář lavice v šatnách a kuchyňskou linku v 2NP.

Požadavky na předmět plnění zakázky jsou podrobně vymezeny v příloze č. 4 – „Specifikace veřejné zakázky – Projektová dokumentace – „Baník – ubytovna s kancelářemi FK Sokolov v areálu Baník Sokolov“ k zadávací dokumentaci.

Další závazné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo - příloha č. 3 zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 407 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky