Veřejná zakázka: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1440
Systémové číslo: P18V00000307
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013210
Datum zahájení: 03.01.2019
Nabídku podat do: 11.02.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt spočívá ve vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty Stezka vede z části podél frekventované komunikace III/21026 v ulici Chebská a spojuje město Sokolov s obcí Dolní Rychnov.
Stezka začíná v obci Dolní Rychnov v místě, kde se setkává ulice Revoluční a Chebská. Stezka je vedena po pravé straně silnice ve směru jízdy do Sokolova. U kruhové křižovatky přechází stezka přes silnici III/2016 nově vybudovaným sdruženým přejezdem pro cyklisty
a přechodem pro chodce. Za kruhovou křižovatkou se stezka napojuje na stávající asfaltovou stezku. Trasa stezky je vedena podél areálu gymnázia, za klášterem a poté dochází k jejímu napojení na stávající Páteřní cyklostezku Ohři. Celkové délka vybudované stezky je 1 188 m. Stezka je s výjimkou určitých úseků 2 až 2,5 m široká
a bude využívána chodci i cyklisty. V blízkosti kruhové křižovatky je stezka navržena jako dělená (pás pro chodce o šířce 2,5 m a pás pro cyklisty o šířce 3 až 3,5 m). V rámci projektu dojde k výměně autobusových přístřešků za nové. Dále dojde k úpravě vybraných chodníkových ploch. V rámci zásahů do chodníkové plochy budou provedeny hmatové úpravy a budou zabudovány signální a varovné pásy. Tam, kde to bude vhodné, je plánováno okolí stezky upravit založením trávníku s parkovým výsevem. Nedílnou součástí projektu je i trvalé dopravní značení v rámci celé stezky. V blízkosti areálu gymnázia a u areálu SOTES Sokolov spol. s r.o. budou pořízena stání pro kola.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 276 821 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sokolov
 • IČO: 00259586
 • Poštovní adresa:
  Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60051796

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky