Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stezka pro cyklisty a chodce, Dolní Rychnov - Sokolov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Projekt spočívá ve vybudování společné stezky pro pěší a cyklisty Stezka vede z části podél frekventované komunikace III/21026 v ulici Chebská a spojuje město Sokolov s obcí Dolní Rychnov.
Stezka začíná v obci Dolní Rychnov v místě, kde se setkává ulice Revoluční a Chebská. Stezka je vedena po pravé straně silnice ve směru jízdy do Sokolova. U kruhové křižovatky přechází stezka přes silnici III/2016 nově vybudovaným sdruženým přejezdem pro cyklisty
a přechodem pro chodce. Za kruhovou křižovatkou se stezka napojuje na stávající asfaltovou stezku. Trasa stezky je vedena podél areálu gymnázia, za klášterem a poté dochází k jejímu napojení na stávající Páteřní cyklostezku Ohři. Celkové délka vybudované stezky je 1 188 m. Stezka je s výjimkou určitých úseků 2 až 2,5 m široká
a bude využívána chodci i cyklisty. V blízkosti kruhové křižovatky je stezka navržena jako dělená (pás pro chodce o šířce 2,5 m a pás pro cyklisty o šířce 3 až 3,5 m). V rámci projektu dojde k výměně autobusových přístřešků za nové. Dále dojde k úpravě vybraných chodníkových ploch. V rámci zásahů do chodníkové plochy budou provedeny hmatové úpravy a budou zabudovány signální a varovné pásy. Tam, kde to bude vhodné, je plánováno okolí stezky upravit založením trávníku s parkovým výsevem. Nedílnou součástí projektu je i trvalé dopravní značení v rámci celé stezky. V blízkosti areálu gymnázia a u areálu SOTES Sokolov spol. s r.o. budou pořízena stání pro kola.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kontakt: Ing. Michaela Šišková, tel.: 354 228 334, e-mail: michaela.siskova@mu-sokolov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 11.02.2019 12:00
Datum zahájení: 03.01.2019 11:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: