Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geodetické služby 2022 - 2026
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 10:00
ZŠ Křižíkova – oprava kanceláře vedení školy
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 26.05.2022 09:00
Zimní stadion - oprava odtahu čpavku (2. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 26.05.2022 10:00
Kompletní parkovací systém pro parkoviště Ural Sokolov.
SOTES Sokolov spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2022 27.05.2022 15:00
ZŠ Rokycanova – oprava slaboproudých rozvodů
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2022 19.05.2022 09:30
Baník Sokolov - rekonstrukce šaten FK Sokolov - I. etapa
Město Sokolov
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2022 02.06.2022 08:30
Zimní stadion Sokolov - rozšíření systému EPS: instalace nasávacího systému
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 17.05.2022 09:00
MŠ Pionýrů - oprava elektroinstalace čtyř tříd
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 18.05.2022 09:00
Areál Baník - míčová hala - projekční práce
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2022 09.05.2022 09:00
ZŠ Švabinského - oprava podlahy chodby 2. NP 2. stupně
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.04.2022 09.05.2022 09:00
Studie proveditelnosti k projektovému záměru: Město Sokolov - E-Government
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2022 05.05.2022 08:30
Autobusové zálivy v ulici Sokolovská u účka a pošty 5 a výměna vodovodního řadu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2022 02.05.2022 09:00
MŠ M. Majerové - oprava elektroinstalace šatny a prostor provozního pavilonu
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2022 28.04.2022 10:00
MDK - výměna vstupních dveří (3. vyhlášení)
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2022 25.04.2022 10:00
ZŠ Pionýrů – oprava podlahy v kuchyni
Město Sokolov
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 25.04.2022 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››